Tháng Năm 29, 2024

Cảm biến đo (https://vandieukhien.vn/vi/cac-loai-cam-bien-do) là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý, hóa học hay sinh học của môi trường cần khảo sát, và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.

Cảm biến đo được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ điện tử đến y tế, công nghiệp và giao thông vận tải. Dưới đây là một số ứng dụng chính của cảm biến đo:

 • Điện tử: Các cảm biến đo được sử dụng trong các thiết bị điện tử như smartphone, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, máy ảnh số, v.v.
 • Y tế: Các cảm biến đo được sử dụng trong các thiết bị y tế như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy ECG, v.v.
 • Công nghiệp: Các cảm biến đo được sử dụng trong các thiết bị và hệ thống tự động hóa trong ngành công nghiệp như cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt độ, cảm biến đo mức, v.v.
 • Giao thông vận tải: Các cảm biến đo được sử dụng trong các ứng dụng tự động lái, an toàn giao thông, v.v.

Cảm biến đo có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như:

 • Theo đặc tính đo: Cảm biến đo có thể được phân loại thành cảm biến đo vật lý, cảm biến đo hóa học, cảm biến đo sinh học.
 • Theo nguyên lý hoạt động: Cảm biến đo có thể được phân loại thành cảm biến điện trở, cảm biến điện dung, cảm biến quang học, cảm biến siêu âm, v.v.
 • Theo phương thức kết nối: Cảm biến đo có thể được phân loại thành cảm biến có kết nối dây, cảm biến không dây.

Một số loại cảm biến đo phổ biến bao gồm:

 • Cảm biến áp suất: Cảm biến áp suất được sử dụng để đo áp suất của chất lỏng hoặc khí.
 • Cảm biến nhiệt độ: Cảm biến nhiệt độ được sử dụng để đo nhiệt độ của môi trường.
 • Cảm biến vị trí: Cảm biến vị trí được sử dụng để đo vị trí của một đối tượng.
 • Cảm biến chuyển động: Cảm biến chuyển động được sử dụng để phát hiện chuyển động của một đối tượng.
 • Cảm biến quang học: Cảm biến quang học được sử dụng để đo cường độ ánh sáng.

Cảm biến đo là một thành phần quan trọng trong nhiều hệ thống và thiết bị hiện đại. Sự phát triển của công nghệ cảm biến đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nguyên lý hoạt động của Cảm Biến Đo

Nguyên lý hoạt động của cảm biến đo dựa trên các hiện tượng vật lý, hóa học hoặc sinh học. Một số nguyên lý hoạt động phổ biến của cảm biến đo bao gồm:

 • Nguyên lý điện từ: Cảm biến hoạt động dựa trên sự biến đổi của điện tích, dòng điện hoặc điện áp dưới tác động của các yếu tố vật lý, hóa học hoặc sinh học.
 • Nguyên lý quang điện: Cảm biến hoạt động dựa trên sự biến đổi của ánh sáng dưới tác động của các yếu tố vật lý, hóa học hoặc sinh học.
 • Nguyên lý nhiệt điện: Cảm biến hoạt động dựa trên sự biến đổi nhiệt độ dưới tác động của các yếu tố vật lý, hóa học hoặc sinh học.
 • Nguyên lý từ điện: Cảm biến hoạt động dựa trên sự biến đổi của từ trường dưới tác động của các yếu tố vật lý, hóa học hoặc sinh học.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về nguyên lý hoạt động của cảm biến đo:

 • Cảm biến áp suất: Cảm biến áp suất kiểu điện từ hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi áp suất thay đổi, sẽ làm cho khoảng cách giữa hai cuộn dây thay đổi, từ đó tạo ra một tín hiệu điện.
 • Cảm biến nhiệt độ: Cảm biến nhiệt độ kiểu điện trở hoạt động dựa trên hiện tượng điện trở của kim loại thay đổi theo nhiệt độ. Khi nhiệt độ thay đổi, sẽ làm cho điện trở của cảm biến thay đổi, từ đó tạo ra một tín hiệu điện.
 • Cảm biến độ ẩm: Cảm biến độ ẩm kiểu điện dung hoạt động dựa trên hiện tượng điện dung của một vật liệu thay đổi theo độ ẩm. Khi độ ẩm thay đổi, sẽ làm cho điện dung của cảm biến thay đổi, từ đó tạo ra một tín hiệu điện.
 • Cảm biến vị trí: Cảm biến vị trí kiểu quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng phản xạ ánh sáng. Khi vật thể di chuyển, sẽ làm cho cường độ ánh sáng phản xạ thay đổi, từ đó tạo ra một tín hiệu điện.
 • Cảm biến tốc độ: Cảm biến tốc độ kiểu quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng thời gian đi của ánh sáng. Khi vật thể di chuyển, sẽ làm cho thời gian đi của ánh sáng thay đổi, từ đó tạo ra một tín hiệu điện.

Nguyên lý hoạt động của cảm biến đo là một yếu tố quan trọng cần được xem xét khi lựa chọn cảm biến phù hợp cho ứng dụng cụ thể.

Loại hình Cảm Biến Đo

Cảm biến đo có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như:

 • Theo loại tín hiệu đầu ra: Cảm biến có thể được phân loại thành cảm biến điện, cảm biến quang, cảm biến nhiệt, cảm biến từ, cảm biến cơ, cảm biến hóa học, v.v.
 • Theo nguyên lý hoạt động: Cảm biến có thể được phân loại thành cảm biến tiếp xúc, cảm biến không tiếp xúc, cảm biến điện dung, cảm biến điện từ, cảm biến quang điện, cảm biến nhiệt điện, cảm biến từ điện, v.v.
 • Theo mục đích sử dụng: Cảm biến có thể được phân loại thành cảm biến đo áp suất, cảm biến đo nhiệt độ, cảm biến đo độ ẩm, cảm biến đo vị trí, cảm biến đo tốc độ, cảm biến đo lực, cảm biến đo dòng điện, cảm biến đo điện áp, v.v.

Dưới đây là một số loại cảm biến đo phổ biến:

Cảm biến đo áp suất

Cảm biến đo áp suất được sử dụng để đo áp suất của chất lỏng hoặc khí. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng như hệ thống thủy lực, hệ thống khí nén, đo áp suất lốp xe, v.v.

Cảm biến đo nhiệt độ

Cảm biến đo nhiệt độ được sử dụng để đo nhiệt độ của môi trường. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng như máy đo nhiệt độ, hệ thống điều hòa không khí, v.v.

Cảm biến đo độ ẩm

Cảm biến đo độ ẩm được sử dụng để đo độ ẩm của môi trường. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng như máy đo độ ẩm, hệ thống điều hòa không khí, v.v.

Cảm biến đo vị trí

Cảm biến đo vị trí được sử dụng để đo vị trí của một vật thể. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng như hệ thống định vị, hệ thống tự động lái, v.v.

Cảm biến đo tốc độ

Cảm biến đo tốc độ được sử dụng để đo tốc độ của một vật thể. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng như hệ thống kiểm soát tốc độ, hệ thống tự động lái, v.v.

Cảm biến đo lực

Cảm biến đo lực được sử dụng để đo lực tác dụng lên một vật thể. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng như máy đo lực, hệ thống cân, v.v.

Cảm biến đo dòng điện

Cảm biến đo dòng điện được sử dụng để đo dòng điện chạy qua một mạch điện. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng như hệ thống đo lường, hệ thống bảo vệ, v.v.

Cảm biến đo điện áp

Cảm biến đo điện áp được sử dụng để đo điện áp giữa hai điểm trong một mạch điện. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng như hệ thống đo lường, hệ thống bảo vệ, v.v.

Ngoài ra, còn có một số loại cảm biến đo khác như cảm biến đo độ dài, cảm biến đo trọng lượng, cảm biến đo màu sắc, cảm biến đo hình ảnh, cảm biến đo âm thanh, cảm biến đo khí, cảm biến đo hóa chất, v.v.